Thẻ: Dàn đặc biệt miền bắc ăn 100 với dàn đề 80 số