Lô rơi thường theo quy luật

Lô rơi thường theo quy luật